Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2017

deccan
19:10
5282 125d
Reposted bygaftimmoebbsmb5ki-adiKryptonitemonkeyheadfilodisetasiara

July 10 2015

deccan
18:23
5451 3182
Reposted byatramentovvastray-catshitsuri

December 25 2014

deccan
23:49
WHERE
IS
JESica Hyde?

December 08 2014

deccan
20:03
8358 3527

December 01 2014

deccan
15:07
1229 3a50

November 25 2014

deccan
17:27
2416 b7f1 500

November 22 2014

deccan
19:35
5761 2022 500

November 17 2014

deccan
18:56
4115 965c 500

November 12 2014

deccan
19:32
Apokalipsy - Tych zawsze było sporo – małe apokalipsy, niekompletne apokalipsy, fałszywe apokalipsy, apokryficzne apokalipsy. Większość z nich zdarzyła się za dawnych czasów. Kiedy świat – w sensie „koniec świata” – często był obiektywnie nie bardziej rozległy niż kilka wsi i polana w lesie.

Wszystkie te małe światy się skończyły. Zawsze jednak istniało jakieś „gdzie indziej”. Przede wszystkim zawsze był horyzont. Przerażeni uciekinierzy przekonywali się, że świat jest większy, niż sądzili. Parę wiosek i polana? Ha, jak mogli być tacy głupi! Teraz wiedzieli, że to cała wyspa! Oczywiście, znowu był ten horyzont...

Świat wyczerpał swoje horyzonty.
— Złodziej czasu

November 11 2014

deccan
13:24
5137 f041 500
Reposted byLcsh Lcsh

November 08 2014

deccan
20:46
Play fullscreen
Reposted byrakshaPantherauncia
deccan
18:06
6487 3396 500

November 06 2014

deccan
16:19
5975 3b7a 500
Reposted byebutrueplyricastikaricylonapplepiejoannnakatastrofono-rest-for-destkadzonylikenobodymrrruatramentovvatutusjointskurwysynLesFleursDuMalmefirmoonlitskyzatoradreamadreamszyyalkalinegppuszkaiwannabeyourjaggaljanealicejonesguciaconsensualnonconsentkaszaxmannamatussgetstonedciakadidlirniksunakooxytocingingerstorm

November 05 2014

deccan
15:55
Lepszy nowy wzór niż łatanie dziur, lepszy nowy wzór niż łatanie dziur
— Nowy Wspaniały Świat
deccan
14:32
W przyprawiającej o zawrót głowy świątyni, poprzecinanej napiętymi linami, mnisi balansujący badają naprężenia świata, a potem wyruszają na długie i niebezpieczne wyprawy, by przywrócić mu równowagę. Ich dzieła można odkryć na wysokich szczytach i odległych wysepkach. Używają małych mosiężnych odważników, nie większych niż pięść. Są skuteczne. Oczywiście, że są skuteczne. Świat się jak dotąd nie przewrócił.
— Złodziej czasu
deccan
11:46
8262 b28d 500
A jest napisane na opakowaniu, by nie wsadzać do uszu...

November 03 2014

deccan
17:41
9380 4a1e
Reposted byrakshaPantheraunciadeletemeefullmoonhellnasuppebuddhablinkzgadnijhonigwurm

October 30 2014

deccan
15:55
7698 615e 500
Manhatan Projekt
Ryszard Feynman był uderzająco młody kierując zespołem.
Soundtrack: Taproot - Poem
deccan
15:03
1331 0ccd 500

October 29 2014

deccan
09:43
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl